2021-2022 stats

Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod roster

2021-2022 season

Swipe

Regular season averages

 • Pts 13.7
 • Reb 3.9
 • Ast 2.1
 • Stl 0.7
 • Blk 0.3

Regular season records

 • Pts 27
 • Reb 8
 • Ast 6
 • Stl 2
 • Blk 1
VTB League career RS : 32 W - 32 L

Regular season averages

 • Pts 13.5
 • Reb 5.7
 • Ast 3.3
 • Stl 1.3
 • Blk 0.5

Regular season records

 • Pts 23
 • Reb 13
 • Ast 7
 • Stl 3
 • Blk 2
VTB League career RS : 51 W - 52 L

Regular season averages

 • Pts 11.5
 • Reb 2.4
 • Ast 4.3
 • Stl 1.1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 23
 • Reb 9
 • Ast 8
 • Stl 3
 • Blk 0
VTB League career RS : 84 W - 74 L

Regular season averages

 • Pts 9.6
 • Reb 3.2
 • Ast 2.3
 • Stl 0.7
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 20
 • Reb 7
 • Ast 4
 • Stl 3
 • Blk 0
VTB League career RS : 66 W - 38 L

Regular season averages

 • Pts 9.5
 • Reb 3.5
 • Ast 1.2
 • Stl 0.4
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 25
 • Reb 10
 • Ast 4
 • Stl 1
 • Blk 1
VTB League career RS : 38 W - 50 L

Regular season averages

 • Pts 8.3
 • Reb 2
 • Ast 5
 • Stl 1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 11
 • Reb 4
 • Ast 6
 • Stl 3
 • Blk 0
VTB League career RS : 1 W - 2 L

Regular season averages

 • Pts 7.5
 • Reb 2.5
 • Ast 3.3
 • Stl 0.5
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 15
 • Reb 4
 • Ast 7
 • Stl 1
 • Blk 0
VTB League career RS : 134 W - 68 L

Regular season averages

 • Pts 6.4
 • Reb 3.3
 • Ast 0.8
 • Stl 0.6
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 19
 • Reb 7
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 1
VTB League career RS : 12 W - 18 L

Regular season averages

 • Pts 5.9
 • Reb 3.6
 • Ast 2.1
 • Stl 0.7
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 12
 • Reb 9
 • Ast 6
 • Stl 2
 • Blk 1
VTB League career RS : 29 W - 30 L

Regular season averages

 • Pts 5.6
 • Reb 3.6
 • Ast 3.6
 • Stl 2.3
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 11
 • Reb 6
 • Ast 7
 • Stl 5
 • Blk 0
VTB League career RS : 112 W - 76 L

Regular season averages

 • Pts 5.5
 • Reb 1
 • Ast 1.9
 • Stl 0.6
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 9
 • Reb 2
 • Ast 4
 • Stl 3
 • Blk 0
VTB League career RS : 4 W - 4 L

Regular season averages

 • Pts 5.5
 • Reb 3
 • Ast 0.5
 • Stl 0.8
 • Blk 0.5

Regular season records

 • Pts 14
 • Reb 7
 • Ast 2
 • Stl 2
 • Blk 3
VTB League career RS : 16 W - 27 L

Regular season averages

 • Pts 4
 • Reb 0.5
 • Ast 0.5
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 4
 • Reb 1
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0
VTB League career RS : 1 W - 2 L

Regular season averages

 • Pts 3.9
 • Reb 2.3
 • Ast 0.6
 • Stl 0.1
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 11
 • Reb 7
 • Ast 2
 • Stl 1
 • Blk 2
VTB League career RS : 107 W - 59 L

Regular season averages

 • Pts 3
 • Reb 2
 • Ast 0.2
 • Stl 0
 • Blk 0.3

Regular season records

 • Pts 9
 • Reb 5
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 1
VTB League career RS : 4 W - 2 L

Regular season averages

 • Pts 1.9
 • Reb 0.9
 • Ast 1.1
 • Stl 0.3
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 7
 • Reb 3
 • Ast 4
 • Stl 1
 • Blk 1
VTB League career RS : 7 W - 10 L

Regular season averages

 • Pts 0
 • Reb 1
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 0
 • Reb 1
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0
VTB League career RS : 1 W - 0 L

Regular season averages

 • Pts 0
 • Reb 0.8
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 0
 • Reb 1
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0
VTB League career RS : 2 W - 2 L

Nizhny Novgorod

Active Alumnis

Last 15 games of Nizhny Novgorod' Alumnis ...

Swipe