2022-2023 stats

Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod roster

2022-2023 season

Swipe

Regular season averages

 • Pts 14.4
 • Reb 1.8
 • Ast 2.6
 • Stl 1.6
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 28
 • Reb 6
 • Ast 7
 • Stl 4
 • Blk 1
VTB League career RS : 11 W - 8 L

Regular season averages

 • Pts 10.7
 • Reb 5
 • Ast 1.1
 • Stl 0.6
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 20
 • Reb 9
 • Ast 3
 • Stl 3
 • Blk 2
VTB League career RS : 25 W - 24 L

Regular season averages

 • Pts 10.5
 • Reb 2.4
 • Ast 2.7
 • Stl 0.5
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 24
 • Reb 6
 • Ast 6
 • Stl 2
 • Blk 1
VTB League career RS : 95 W - 83 L

Regular season averages

 • Pts 10
 • Reb 2
 • Ast 4
 • Stl 1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 10
 • Reb 2
 • Ast 4
 • Stl 1
 • Blk 0
VTB League career RS : 1 W - 0 L

Regular season averages

 • Pts 8.6
 • Reb 2.2
 • Ast 2.3
 • Stl 2.1
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 18
 • Reb 6
 • Ast 6
 • Stl 7
 • Blk 2
VTB League career RS : 125 W - 85 L

Regular season averages

 • Pts 8.3
 • Reb 2.8
 • Ast 4.1
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 16
 • Reb 6
 • Ast 7
 • Stl 0
 • Blk 0
VTB League career RS : 16 W - 19 L

Regular season averages

 • Pts 7.9
 • Reb 4.6
 • Ast 1.1
 • Stl 0.8
 • Blk 0.6

Regular season records

 • Pts 20
 • Reb 7
 • Ast 3
 • Stl 4
 • Blk 2
VTB League career RS : 33 W - 52 L

Regular season averages

 • Pts 6.1
 • Reb 3.1
 • Ast 0.9
 • Stl 0.1
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 13
 • Reb 6
 • Ast 2
 • Stl 1
 • Blk 1
VTB League career RS : 28 W - 35 L

Regular season averages

 • Pts 5.3
 • Reb 1.5
 • Ast 3.6
 • Stl 0.9
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 17
 • Reb 3
 • Ast 11
 • Stl 3
 • Blk 1
VTB League career RS : 146 W - 75 L

Regular season averages

 • Pts 5
 • Reb 3.7
 • Ast 1.7
 • Stl 0.7
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 15
 • Reb 11
 • Ast 5
 • Stl 2
 • Blk 1
VTB League career RS : 41 W - 38 L

Regular season averages

 • Pts 3.5
 • Reb 2.1
 • Ast 0.3
 • Stl 0.2
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 18
 • Reb 8
 • Ast 2
 • Stl 1
 • Blk 1
VTB League career RS : 15 W - 11 L

Regular season averages

 • Pts 3
 • Reb 1.5
 • Ast 0
 • Stl 0.5
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 6
 • Reb 2
 • Ast 0
 • Stl 1
 • Blk 0
VTB League career RS : 1 W - 1 L

Regular season averages

 • Pts 2.9
 • Reb 0.9
 • Ast 0.5
 • Stl 0.2
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 14
 • Reb 3
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 1
VTB League career RS : 13 W - 12 L

Regular season averages

 • Pts 2.9
 • Reb 1.1
 • Ast 0.5
 • Stl 0.3
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 7
 • Reb 3
 • Ast 2
 • Stl 2
 • Blk 1
VTB League career RS : 12 W - 7 L

Regular season averages

 • Pts 2.5
 • Reb 2
 • Ast 1
 • Stl 0.8
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 11
 • Reb 6
 • Ast 6
 • Stl 3
 • Blk 0
VTB League career RS : 141 W - 58 L

Regular season averages

 • Pts 1.5
 • Reb 0.9
 • Ast 0.3
 • Stl 0.3
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 10
 • Reb 4
 • Ast 1
 • Stl 3
 • Blk 1
VTB League career RS : 39 W - 111 L

Regular season averages

 • Pts 0
 • Reb 1
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 0
 • Reb 3
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0
VTB League career RS : 8 W - 4 L