Mar 1, 2024
KRK "Nagornyy", Nizhniy Novgorod

2023-2024 stats

UNICS Kazan