2017-2018 stats

Prostejov

Prostejov roster

2017-2018 season

Swipe

Regular season averages

 • Pts 19.9
 • Reb 10.1
 • Ast 1.2
 • Stl 0.9
 • Blk 0.6

Regular season records

 • Pts 33
 • Reb 18
 • Ast 5
 • Stl 3
 • Blk 3
NBL career RS : 12 W - 18 L

Regular season averages

 • Pts 19.7
 • Reb 5.9
 • Ast 2.4
 • Stl 1
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 41
 • Reb 13
 • Ast 7
 • Stl 4
 • Blk 2
NBL career RS : 13 W - 18 L

Regular season averages

 • Pts 12.4
 • Reb 2.2
 • Ast 7
 • Stl 1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 28
 • Reb 5
 • Ast 16
 • Stl 4
 • Blk 0
NBL career RS : 23 W - 25 L

Regular season averages

 • Pts 11.6
 • Reb 5.1
 • Ast 1.4
 • Stl 0.3
 • Blk 0.3

Regular season records

 • Pts 28
 • Reb 11
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 3
NBL career RS : 9 W - 14 L

Regular season averages

 • Pts 9.7
 • Reb 3.9
 • Ast 4.2
 • Stl 0.6
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 24
 • Reb 10
 • Ast 11
 • Stl 3
 • Blk 1
NBL career RS : 12 W - 17 L

Regular season averages

 • Pts 6.5
 • Reb 4
 • Ast 1.7
 • Stl 1
 • Blk 0.3

Regular season records

 • Pts 17
 • Reb 7
 • Ast 4
 • Stl 3
 • Blk 1
NBL career RS : 96 W - 56 L

Regular season averages

 • Pts 5.6
 • Reb 2.1
 • Ast 1.2
 • Stl 0.3
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 14
 • Reb 6
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 2
NBL career RS : 103 W - 121 L

Regular season averages

 • Pts 3.9
 • Reb 1.3
 • Ast 1.1
 • Stl 0.8
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 20
 • Reb 5
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 1
NBL career RS : 54 W - 66 L

Regular season averages

 • Pts 3.8
 • Reb 3.6
 • Ast 0.3
 • Stl 0.4
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 14
 • Reb 14
 • Ast 3
 • Stl 4
 • Blk 1
NBL career RS : 85 W - 129 L

Regular season averages

 • Pts 2.8
 • Reb 0.5
 • Ast 0.4
 • Stl 0.1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 8
 • Reb 1
 • Ast 2
 • Stl 1
 • Blk 0
NBL career RS : 38 W - 71 L

Regular season averages

 • Pts 2.7
 • Reb 1.1
 • Ast 0.6
 • Stl 0.3
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 16
 • Reb 4
 • Ast 4
 • Stl 1
 • Blk 0
NBL career RS : 82 W - 67 L

Regular season averages

 • Pts 2.5
 • Reb 1.5
 • Ast 0.5
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 3
 • Reb 2
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0
NBL career RS : 0 W - 2 L

Regular season averages

 • Pts 2.4
 • Reb 1.5
 • Ast 0.6
 • Stl 0.2
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 7
 • Reb 6
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 1
NBL career RS : 71 W - 84 L

Regular season averages

 • Pts 2
 • Reb 2.3
 • Ast 0.3
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 4
 • Reb 4
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0
NBL career RS : 1 W - 2 L

Regular season averages

 • Pts 1.8
 • Reb 0.9
 • Ast 1.3
 • Stl 0.2
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 7
 • Reb 5
 • Ast 7
 • Stl 2
 • Blk 1
NBL career RS : 73 W - 94 L