2022-2023 stats

OKK Novi Pazar

OKK Novi Pazar roster

2022-2023 season

Swipe

Regular season averages

 • Pts 13
 • Reb 1.9
 • Ast 5.7
 • Stl 0.8
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 24
 • Reb 6
 • Ast 13
 • Stl 3
 • Blk 0
KLS career RS : 10 W - 19 L

Regular season averages

 • Pts 12.2
 • Reb 3.2
 • Ast 1.2
 • Stl 0.6
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 25
 • Reb 7
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 2
KLS career RS : 10 W - 17 L

Regular season averages

 • Pts 11.8
 • Reb 3
 • Ast 2.1
 • Stl 1.4
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 26
 • Reb 7
 • Ast 6
 • Stl 5
 • Blk 2
KLS career RS : 53 W - 71 L

Regular season averages

 • Pts 11.8
 • Reb 4.1
 • Ast 1.4
 • Stl 0.8
 • Blk 0.5

Regular season records

 • Pts 23
 • Reb 11
 • Ast 6
 • Stl 2
 • Blk 2
KLS career RS : 42 W - 31 L

Regular season averages

 • Pts 9.6
 • Reb 5.2
 • Ast 2
 • Stl 0.3
 • Blk 0.3

Regular season records

 • Pts 22
 • Reb 12
 • Ast 5
 • Stl 2
 • Blk 3
KLS career RS : 76 W - 62 L

Regular season averages

 • Pts 7.8
 • Reb 2
 • Ast 1.9
 • Stl 1.6
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 17
 • Reb 5
 • Ast 5
 • Stl 5
 • Blk 1
KLS career RS : 10 W - 19 L

Regular season averages

 • Pts 6.9
 • Reb 4.5
 • Ast 0.7
 • Stl 0.3
 • Blk 0.3

Regular season records

 • Pts 22
 • Reb 11
 • Ast 3
 • Stl 1
 • Blk 2
KLS career RS : 9 W - 19 L

Regular season averages

 • Pts 6.4
 • Reb 5.6
 • Ast 0.7
 • Stl 0.7
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 15
 • Reb 13
 • Ast 2
 • Stl 3
 • Blk 2
KLS career RS : 42 W - 62 L

Regular season averages

 • Pts 5.4
 • Reb 3.1
 • Ast 0.9
 • Stl 0.3
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 14
 • Reb 6
 • Ast 3
 • Stl 1
 • Blk 0
KLS career RS : 72 W - 54 L

Regular season averages

 • Pts 4.2
 • Reb 2.6
 • Ast 0.2
 • Stl 0
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 10
 • Reb 5
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 1
KLS career RS : 3 W - 2 L

Regular season averages

 • Pts 3.2
 • Reb 2.3
 • Ast 0.2
 • Stl 0.1
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 12
 • Reb 10
 • Ast 3
 • Stl 1
 • Blk 1
KLS career RS : 10 W - 16 L

Regular season averages

 • Pts 2.9
 • Reb 1
 • Ast 1.6
 • Stl 0.6
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 10
 • Reb 2
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 0
KLS career RS : 2 W - 6 L

Regular season averages

 • Pts 2.7
 • Reb 1.2
 • Ast 0.3
 • Stl 0.2
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 10
 • Reb 3
 • Ast 2
 • Stl 2
 • Blk 0
KLS career RS : 2 W - 8 L

Regular season averages

 • Pts 1
 • Reb 0.2
 • Ast 0.2
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 6
 • Reb 1
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0
KLS career RS : 4 W - 5 L

Regular season averages

 • Pts 0.5
 • Reb 0.5
 • Ast 0.5
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 2
 • Reb 2
 • Ast 2
 • Stl 0
 • Blk 0
KLS career RS : 3 W - 8 L

Regular season averages

 • Pts 0
 • Reb 0
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 0
 • Reb 0
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0
KLS career RS : 2 W - 3 L

Regular season averages

 • Pts 0
 • Reb 0
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 0
 • Reb 0
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0
KLS career RS : 0 W - 1 L

Regular season averages

 • Pts 0
 • Reb 0
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 0
 • Reb 0
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0
KLS career RS : 1 W - 1 L

Regular season averages

 • Pts 0
 • Reb 0
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 0
 • Reb 0
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0
KLS career RS : 1 W - 0 L