China - CBA basketball (CHN-1)

Leaders for 2022-2023 season

Rk Player Avg Eff Acc Gp
1 Dominique Jones 35.32 1342 38
2 Jared Sullinger 31.62 1328 42
3 Antonio Blakeney 28.73 1063 37
4 Darius Adams 27.76 694 25
5 Jinquu Hu 27.36 684 25
6 Quentin Peterson 27.16 1032 38
7 Marshon Brooks 26.66 1093 41
8 Kay Felder 25.24 1035 41
9 Zhalin Wing 24.85 1019 41
10 Ty Leaf 24.00 888 37
Rk Player Avg Pts Acc Gp
1 Antonio Blakeney 32.68 1209 37
2 Darius Adams 31.76 794 25
3 Quentin Peterson 28.68 1090 38
4 Dominique Jones 27.89 1060 38
5 Eugene German 24.24 994 41
6 Marshon Brooks 23.44 961 41
7 Troy Gillenwater 22.19 799 36
8 Jared Sullinger 21.95 922 42
9 Zhalin Wing 21.78 893 41
10 Kay Felder 21.44 879 41
Rk Player Avg Reb Acc Gp
1 Jared Sullinger 13.57 570 42
2 Zhalin Wing 11.71 480 41
3 Dominique Jones 11.21 426 38
4 Hamed Haddadi 10.67 160 15
5 Jo Lual-Acuil 10.63 404 38
6 Jinquu Hu 10.44 261 25
7 Thon Maker 10.21 388 38
8 Tacko Fall 10.21 347 34
9 Eric Moreland 10.10 101 10
10 Ty Leaf 9.49 351 37
Rk Player Avg Or Acc Gp
1 Haotong Qi 5.00 5 1
2 Jinquu Hu 4.48 112 25
3 Jo Lual-Acuil 4.24 161 38
4 Tacko Fall 4.12 140 34
5 Zhalin Wing 4.07 167 41
6 Hun Tio 3.82 145 38
7 Devin Williams 3.72 145 39
8 Zeyi Luu 3.15 104 33
9 Hamed Haddadi 3.00 45 15
10 Changdong Yu 2.97 116 39
Rk Player Avg Dr Acc Gp
1 Jared Sullinger 10.71 450 42
2 Dominique Jones 9.45 359 38
3 Hamed Haddadi 7.67 115 15
4 Zhalin Wing 7.63 313 41
5 Eric Moreland 7.30 73 10
6 Jordan Bell 7.28 291 40
7 Thon Maker 7.26 276 38
8 Ty Leaf 6.62 245 37
9 Jo Lual-Acuil 6.39 243 38
10 Antonio Blakeney 6.35 235 37
Rk Player Avg Ast Acc Gp
1 Dominique Jones 10.87 413 38
2 Xu Sun 8.87 346 39
3 Kay Felder 8.71 357 41
4 Jiwei Zhao 8.31 324 39
5 Shu Gao 8.27 339 41
6 Yuan Tan 8.07 234 29
7 Yiyang Li 7.55 287 38
8 Ying-Chun Chen 7.48 314 42
9 Darius Adams 6.64 166 25
10 Ting-Chien Lin 6.32 240 38
Rk Player Avg Stl Acc Gp
1 Dominique Jones 2.61 99 38
2 Zha Lii 2.53 86 34
3 Jarmar Gulley 2.44 88 36
4 Yiyang Li 2.42 92 38
5 Shu Gao 2.39 98 41
6 Xu Sun 2.31 90 39
7 Cheng Zhong 2.28 89 39
8 Xin Hu 2.21 93 42
9 Brandon Paul 2.17 13 6
10 Darius Adams 2.12 53 25
Rk Player Avg Blk Acc Gp
1 Hasheem Thabeet 3.67 11 3
2 Tacko Fall 3.29 112 34
3 Eric Moreland 2.30 23 10
4 Nick Rakocevic 2.00 2 1
5 Duop Reath 1.97 77 39
6 Jordan Bell 1.85 74 40
7 Thon Maker 1.71 65 38
8 Jo Lual-Acuil 1.66 63 38
9 Jiahao Yu 1.50 63 42
10 Fanbo Zeng 1.47 44 30
Rk Player Avg To Acc Gp
1 Benson Lin 7.00 7 1
2 Darius Adams 4.72 118 25
3 Wang Zhe 4.00 4 1
Xu Sun 4.00 156 39
Dominique Jones 4.00 152 38
6 Hamed Haddadi 3.87 58 15
7 Quentin Peterson 3.74 142 38
8 Guo Ailun 3.56 96 27
9 Yimin Xi 3.50 14 4
10 Yiyang Li 3.34 127 38
Rk Player Avg Min Acc Gp
1 Dominique Jones 41.42 1574 38
2 Jiang Yuxing 40.55 1541 38
3 Ting-Chien Lin 39.16 1488 38
4 Benson Lin 39.00 39 1
5 Mingzhen Zhu 38.74 1472 38
6 Xu Sun 38.62 1506 39
7 Fan Zhang 38.38 1420 37
8 Jinming Cui 38.00 1482 39
9 Weize Jiang 37.69 1357 36
10 Antonio Blakeney 37.51 1388 37
Rk Player Avg 2pm Acc Gp
1 Dominique Jones 8.76 333 38
2 Jinquu Hu 8.16 204 25
3 Zhalin Wing 8.10 332 41
4 Antonio Blakeney 8.00 296 37
5 Jo Lual-Acuil 6.97 265 38
6 Darius Adams 6.92 173 25
7 Jiang Yuxing 6.45 245 38
8 Ty Leaf 6.43 238 37
9 Eugene German 6.00 246 41
10 Zeyi Luu 5.97 197 33
Rk Player Avg 2pa Acc Gp
1 Antonio Blakeney 16.49 610 37
2 Dominique Jones 15.55 591 38
3 Zhalin Wing 14.32 587 41
4 Darius Adams 13.32 333 25
5 Jinquu Hu 12.80 320 25
6 Jo Lual-Acuil 12.53 476 38
7 Trae Golden 12.32 468 38
8 Ty Leaf 11.95 442 37
9 Guo Ailun 11.33 306 27
10 Kay Felder 11.24 461 41
Rk Player Avg 3pm Acc Gp
1 Quentin Peterson 4.68 178 38
2 Darius Adams 3.84 96 25
3 Weize Jiang 3.58 129 36
4 Brandon Jefferson 3.44 117 34
5 Shu Yu 3.38 135 40
6 Antonio Blakeney 3.27 121 37
7 Marshon Brooks 3.22 132 41
8 Fan Zhang 3.19 118 37
9 Quan Wu 3.11 115 37
10 Chris Clemons 2.96 80 27
Rk Player Avg 3PA Acc Gp
1 Quentin Peterson 12.37 470 38
2 Darius Adams 11.80 295 25
3 Brandon Jefferson 9.82 334 34
4 Eugene German 9.54 391 41
5 Quan Wu 9.41 348 37
6 Chris Clemons 8.74 236 27
7 Shu Yu 8.50 340 40
8 Brandon Paul 8.33 50 6
9 Weize Jiang 8.31 299 36
10 Antonio Blakeney 8.30 307 37
Rk Player Avg Ftm Acc Gp
1 Nick Rakocevic 8.00 8 1
2 Antonio Blakeney 6.86 254 37
3 Darius Adams 6.40 160 25
4 Dominique Jones 5.79 220 38
5 Troy Gillenwater 5.69 205 36
6 Kyle Fogg 5.53 221 40
7 Jared Sullinger 5.31 223 42
8 Melo Trimble 5.20 208 40
9 Marlain Veal 5.08 188 37
10 Quentin Peterson 5.05 192 38
Rk Player Avg Fta Acc Gp
1 Nick Rakocevic 9.00 9 1
2 Antonio Blakeney 8.11 300 37
3 Dominique Jones 7.76 295 38
4 Darius Adams 7.48 187 25
5 Jared Sullinger 6.93 291 42
6 Kyle Fogg 6.75 270 40
7 Sylven Landesberg 6.30 189 30
8 Troy Gillenwater 6.25 225 36
9 Marlain Veal 6.24 231 37
10 Thon Maker 6.05 230 38
Rk Player Avg Ft accuracy Made Attempted
1 McCoy McLemore 100.00% 11 11
Li Hongpeng 100.00% 6 6
3 Lin Wei 94.34% 100 106
4 Quinn Cook 93.75% 30 32
5 Tyrus McGee 92.86% 13 14
Xiaoyu Liu 92.86% 13 14
7 Yan Shouqi 92.31% 12 13
8 Mengjun Xu 91.67% 11 12
Rui Zho 91.67% 11 12
10 Troy Gillenwater 91.11% 205 225
Rk Player Avg 3p accuracy Made Attempted
1 Tianyi Meng 62.50% 10 16
2 Hongfei Shi 53.13% 17 32
3 Mengjun Xu 52.17% 24 46
4 Jin Gu 50.00% 29 58
5 Yuufulati Mon 46.94% 23 49
6 Du Runwang 45.24% 76 168
7 Qing-Ming Wang 44.44% 8 18
8 Li Jianghuai 44.26% 27 61
9 Maozhou Zeng 44.12% 15 34
10 Minchen Chong 44.00% 55 125
Rk Player Avg Total accuracy Made Attempted
1 Tacko Fall 73.23% 197 269
2 Jiaoengeer Huyishan 69.70% 23 33
3 Sun Yansong 66.67% 8 12
4 Xin Xu 64.00% 16 25
5 Jinquu Hu 63.35% 204 322
6 Li Yanzhe 63.07% 152 241
7 Shiao Gao 62.50% 10 16
8 Lijia Liu 62.20% 51 82
9 Justin Hamilton 61.95% 127 205
10 Yan Zha 61.54% 8 13