Team records for Perlas

Regular competition

Team records for Perlas

Best efficiency

CL Eff SEASON OPPONENT
1 154 08-09 Alytus/Alramsta
2 144 18-19 Delikatesas
3 143 19-20 Mazeikiai
4 135 19-20 Delikatesas
5 131 08-09 Gargzdai-Bremena
6 130 17-18 Palangos Kuršiai
7 130 19-20 Silales Lusis
8 128 17-18 Ezerunas Karys
9 128 09-10 Lietkabelis
10 127 17-18 Ezerunas Karys

Team records for Perlas

Most points scored

CL Pts SEASON OPPONENT
1 118 08-09 Alytus/Alramsta
2 108 19-20 Delikatesas
3 107 19-20 Silales Lusis
4 106 19-20 Mazeikiai
5 106 18-19 Delikatesas
6 106 18-19 Delikatesas
7 104 18-19 Silute
8 104 08-09 Gargzdai-Bremena
9 103 16-17 Rasai
10 103 19-20 Taurages

Team records for Perlas

Most rebounds

CL Reb SEASON OPPONENT
1 57 09-10 Sakalai
2 53 09-10 Lietkabelis
3 52 17-18 Palangos Kuršiai
4 52 15-16 Neptunas-Akvaservis
5 50 18-19 Silute
6 50 18-19 Silute
7 48 08-09 Silute
8 48 14-15 Silute
9 48 16-17 Mazeikiai
10 47 16-17 Neptunas-Akvaservis

Team records for Perlas

Most offensive rebounds

CL Or SEASON OPPONENT
1 29 19-20 Silute
2 25 09-10 Lietkabelis
3 24 08-09 Silute
4 22 08-09 Palangos Kuršiai
5 22 18-19 Silute
6 22 15-16 Neptunas-Akvaservis
7 21 09-10 Sakalai
8 21 09-10 Dzukija Alytus
9 20 16-17 Mazeikiai
10 20 17-18 Telsiai

Team records for Perlas

Most defensive rebounds

CL Dr SEASON OPPONENT
1 36 09-10 Sakalai
2 35 17-18 Palangos Kuršiai
3 35 16-17 Neptunas-Akvaservis
4 35 08-09 Alytus/Alramsta
5 35 10-11 Palangos Kuršiai
6 34 18-19 Telsiai
7 34 19-20 Taurages
8 33 14-15 Silute
9 33 15-16 Telsiai
10 33 16-17 Palangos Kuršiai

Team records for Perlas

Most assists

CL Ast SEASON OPPONENT
1 32 19-20 Silales Lusis
2 31 17-18 Palangos Kuršiai
3 30 18-19 Delikatesas
4 28 19-20 Delikatesas
5 28 18-19 Delikatesas
6 27 17-18 Palangos Kuršiai
7 27 17-18 Telsiai
8 26 14-15 Neptunas-Akvaservis
9 26 19-20 Mazeikiai
10 26 17-18 Ezerunas Karys

Team records for Perlas

Most steals

CL Stl SEASON OPPONENT
1 19 17-18 Delikatesas
2 19 18-19 Delikatesas
3 18 08-09 Alytus/Alramsta
4 17 15-16 Telsiai
5 16 09-10 Neptunas
6 16 16-17 Mazeikiai
7 16 18-19 Delikatesas
8 16 18-19 Delikatesas
9 16 16-17 Suduva
10 16 18-19 Delikatesas

Team records for Perlas

Most blocks

CL Blk SEASON OPPONENT
1 11 08-09 Lkka-Atletas
2 10 08-09 Delikatesas
3 8 18-19 Taurages
4 8 17-18 Zalgiris Kaunas II
5 8 08-09 KKM-Aisciai
6 8 08-09 Zalgiris Kaunas II
7 7 08-09 Zalgiris Kaunas II
8 7 18-19 Telsiai
9 7 08-09 Abro-Universitetas
10 7 08-09 Alytus/Alramsta

Team records for Perlas

Most turnovers

CL To SEASON OPPONENT
1 28 08-09 Palangos Kuršiai
2 26 08-09 Lkka-Atletas
3 25 08-09 Neptunas-Akvaservis
4 25 16-17 Suduva
5 25 16-17 Telsiai
6 25 16-17 KTU Kaunas
7 24 08-09 Neptunas-Akvaservis
8 24 17-18 Jonavos Jonava
9 24 16-17 Mazeikiai
10 24 19-20 Palangos Kuršiai

Team records for Perlas

Most 2 pts shot made

CL 2pm SEASON OPPONENT
1 39 08-09 Alytus/Alramsta
2 38 08-09 Alytus/Alramsta
3 35 19-20 Taurages
4 34 18-19 Vytis Sakiai
5 33 18-19 Silute
6 33 17-18 Palangos Kuršiai
7 33 19-20 Silute
8 33 08-09 KKM-Aisciai
9 33 08-09 Gargzdai-Bremena
10 32 14-15 Rasai

Team records for Perlas

Most 2 pts shot attempted

CL 2pa SEASON OPPONENT
1 62 18-19 Vytis Sakiai
2 60 09-10 Dzukija Alytus
3 59 08-09 Zalgiris Kaunas II
4 59 09-10 Sakalai
5 58 08-09 Alytus/Alramsta
6 58 19-20 Silute
7 57 19-20 Taurages
8 56 14-15 Rasai
9 56 08-09 KKM-Aisciai
10 56 08-09 Gargzdai-Bremena

Team records for Perlas

Most 3 pts shot made

CL 3pm SEASON OPPONENT
1 17 15-16 Delikatesas
2 16 18-19 Telsiai
3 16 18-19 Delikatesas
4 16 18-19 Palangos Kuršiai
5 16 17-18 KTU Kaunas
6 16 18-19 Ezerunas Karys
7 15 18-19 Palangos Kuršiai
8 15 18-19 Suduva
9 15 19-20 Taurages
10 14 19-20 Delikatesas

Team records for Perlas

Most 3 pts shot attempted

CL 3pa SEASON OPPONENT
1 47 18-19 Silute
2 44 18-19 Silute
3 41 15-16 Telsiai
4 41 16-17 Delikatesas
5 40 15-16 Ezerunas Karys
6 40 16-17 Silute
7 40 17-18 Mazeikiai
8 39 18-19 Palangos Kuršiai
9 39 15-16 Ezerunas Karys
10 38 18-19 Delikatesas

Team records for Perlas

Most free throws made

CL Ftm SEASON OPPONENT
1 30 09-10 Nevezis
2 27 09-10 Zalgiris
3 27 14-15 Vilnius
4 26 17-18 Silute
5 26 19-20 Neptunas-Akvaservis
6 24 14-15 Neptunas-Akvaservis
7 24 14-15 Suduva
8 23 10-11 Siauliai
9 23 08-09 Lkka-Atletas
10 22 08-09 Abro-Universitetas

Team records for Perlas

Most free throws attempted

CL Fta SEASON OPPONENT
1 44 15-16 Telsiai
2 40 19-20 Neptunas-Akvaservis
3 38 09-10 Nevezis
4 38 10-11 Siauliai
5 35 08-09 Lkka-Atletas
6 34 09-10 Zalgiris
7 34 14-15 Vilnius
8 34 15-16 Mazeikiai
9 33 08-09 Neptunas-Akvaservis
10 33 10-11 Rytas Vilnius

Team records for Perlas

Best field goals accuracy

CL Total Made Attempted SEASON OPPONENT
1 66.67% 32 48 16-17 Ezerunas Karys
2 64.29% 36 56 19-20 Vytis Sakiai
3 60.26% 47 78 08-09 Alytus/Alramsta
4 59.46% 44 74 19-20 Silales Lusis
5 59.38% 38 64 14-15 Neptunas-Akvaservis
6 59.09% 39 66 19-20 Mazeikiai
7 59.02% 36 61 08-09 Jonavos Jonava
8 58.33% 42 72 18-19 Delikatesas
9 58.33% 28 48 14-15 Vytis Sakiai
10 58.11% 43 74 08-09 Alytus/Alramsta

Team records for Perlas

Best 3 pts field goals accuracy

CL 3points Made Attempted SEASON OPPONENT
1 66.67% 8 12 19-20 Vytis Sakiai
2 59.26% 16 27 18-19 Delikatesas
3 58.82% 10 17 10-11 Sakalai
4 58.82% 10 17 10-11 Nevezis
5 58.33% 7 12 14-15 Vytis Sakiai
6 57.14% 16 28 18-19 Telsiai
7 57.14% 12 21 18-19 Zalgiris Kaunas II
8 56.25% 9 16 17-18 Jonavos Jonava
9 55.17% 16 29 17-18 KTU Kaunas
10 54.55% 12 22 17-18 KTU Kaunas

Team records for Perlas

Best free throw accuracy

CL Ft Made Attempted SEASON OPPONENT
1 100.00% 7 7 15-16 Neptunas-Akvaservis
2 100.00% 5 5 16-17 Silute
3 100.00% 13 13 19-20 Silute
4 94.74% 18 19 19-20 Jonavos Jonava
5 93.75% 15 16 17-18 Suduva
6 93.33% 14 15 17-18 Taurages
7 92.86% 26 28 17-18 Silute
8 92.86% 13 14 18-19 Delikatesas
9 92.31% 12 13 09-10 Rytas Vilnius
10 91.67% 11 12 17-18 KTU Kaunas