2016-2017 stats

Khimik Yuzhny

Khimik Yuzhny roster

2016-2017 season

Swipe

Regular season averages

 • Pts 18.3
 • Reb 2.6
 • Ast 4.8
 • Stl 1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 30
 • Reb 5
 • Ast 9
 • Stl 3
 • Blk 0
Superleague career RS : 21 W - 5 L

Regular season averages

 • Pts 11.7
 • Reb 7.9
 • Ast 2
 • Stl 1
 • Blk 0.6

Regular season records

 • Pts 21
 • Reb 14
 • Ast 5
 • Stl 4
 • Blk 3
Superleague career RS : 146 W - 48 L

Regular season averages

 • Pts 11.3
 • Reb 7.6
 • Ast 1.3
 • Stl 0.3
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 19
 • Reb 12
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 1
Superleague career RS : 12 W - 9 L

Regular season averages

 • Pts 9.4
 • Reb 4.8
 • Ast 2.6
 • Stl 1.5
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 23
 • Reb 8
 • Ast 7
 • Stl 5
 • Blk 3
Superleague career RS : 163 W - 107 L

Regular season averages

 • Pts 8.8
 • Reb 4.9
 • Ast 1.1
 • Stl 0.6
 • Blk 0.3

Regular season records

 • Pts 18
 • Reb 12
 • Ast 5
 • Stl 4
 • Blk 2
Superleague career RS : 122 W - 86 L

Regular season averages

 • Pts 7
 • Reb 3.8
 • Ast 2.6
 • Stl 1.4
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 17
 • Reb 7
 • Ast 5
 • Stl 4
 • Blk 1
Superleague career RS : 210 W - 144 L

Regular season averages

 • Pts 6.6
 • Reb 2
 • Ast 1.8
 • Stl 0.6
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 18
 • Reb 9
 • Ast 6
 • Stl 2
 • Blk 1
Superleague career RS : 127 W - 46 L

Regular season averages

 • Pts 5.9
 • Reb 3.6
 • Ast 0.5
 • Stl 1
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 18
 • Reb 8
 • Ast 2
 • Stl 4
 • Blk 3
Superleague career RS : 131 W - 59 L

Regular season averages

 • Pts 5.6
 • Reb 3.3
 • Ast 0.6
 • Stl 0.3
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 17
 • Reb 9
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 1
Superleague career RS : 116 W - 51 L

Regular season averages

 • Pts 4.2
 • Reb 1.4
 • Ast 1.2
 • Stl 0.4
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 16
 • Reb 4
 • Ast 5
 • Stl 3
 • Blk 1
Superleague career RS : 103 W - 61 L

Regular season averages

 • Pts 4.1
 • Reb 1.3
 • Ast 1.3
 • Stl 1
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 15
 • Reb 3
 • Ast 4
 • Stl 3
 • Blk 1
Superleague career RS : 7 W - 0 L

Regular season averages

 • Pts 4
 • Reb 2.8
 • Ast 1
 • Stl 0.4
 • Blk 0.5

Regular season records

 • Pts 13
 • Reb 6
 • Ast 5
 • Stl 2
 • Blk 2
Superleague career RS : 10 W - 5 L

Regular season averages

 • Pts 2.4
 • Reb 2.8
 • Ast 0.6
 • Stl 0.1
 • Blk 0.7

Regular season records

 • Pts 9
 • Reb 7
 • Ast 3
 • Stl 1
 • Blk 2
Superleague career RS : 22 W - 13 L

Regular season averages

 • Pts 1.2
 • Reb 1.1
 • Ast 0.2
 • Stl 0.4
 • Blk 0.7

Regular season records

 • Pts 4
 • Reb 4
 • Ast 2
 • Stl 2
 • Blk 2
Superleague career RS : 69 W - 29 L

Regular season averages

 • Pts 0.4
 • Reb 0.3
 • Ast 0.3
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 3
 • Reb 1
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0
Superleague career RS : 81 W - 63 L