2022-2023 stats

Nishinomiya Storks

Nishinomiya Storks roster

2022-2023 season

Swipe

Regular season averages

 • Pts 17
 • Reb 6.3
 • Ast 3.7
 • Stl 1.3
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 34
 • Reb 10
 • Ast 8
 • Stl 2
 • Blk 2
B2 League career RS : 71 W - 37 L

Regular season averages

 • Pts 11.8
 • Reb 9.5
 • Ast 1.4
 • Stl 0.9
 • Blk 2.2

Regular season records

 • Pts 21
 • Reb 15
 • Ast 4
 • Stl 2
 • Blk 6
B2 League career RS : 8 W - 8 L

Regular season averages

 • Pts 11.1
 • Reb 6.2
 • Ast 1.4
 • Stl 0.6
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 19
 • Reb 11
 • Ast 4
 • Stl 4
 • Blk 1
B2 League career RS : 7 W - 7 L

Regular season averages

 • Pts 10.7
 • Reb 2.1
 • Ast 2.4
 • Stl 1.3
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 22
 • Reb 4
 • Ast 5
 • Stl 4
 • Blk 0
B2 League career RS : 110 W - 60 L

Regular season averages

 • Pts 7.2
 • Reb 4.3
 • Ast 0.9
 • Stl 0.5
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 18
 • Reb 9
 • Ast 2
 • Stl 2
 • Blk 1
B2 League career RS : 85 W - 73 L

Regular season averages

 • Pts 5.4
 • Reb 1.4
 • Ast 3.1
 • Stl 0.5
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 14
 • Reb 3
 • Ast 9
 • Stl 2
 • Blk 1
B2 League career RS : 110 W - 61 L

Regular season averages

 • Pts 5.3
 • Reb 2.4
 • Ast 3.4
 • Stl 1
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 10
 • Reb 4
 • Ast 5
 • Stl 3
 • Blk 1
B2 League career RS : 32 W - 77 L

Regular season averages

 • Pts 5.1
 • Reb 2.3
 • Ast 1.4
 • Stl 0.4
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 14
 • Reb 6
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 1
B2 League career RS : 107 W - 60 L

Regular season averages

 • Pts 4.7
 • Reb 1
 • Ast 0.8
 • Stl 0.6
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 13
 • Reb 3
 • Ast 3
 • Stl 3
 • Blk 0
B2 League career RS : 12 W - 8 L

Regular season averages

 • Pts 4.7
 • Reb 1
 • Ast 2.3
 • Stl 1.3
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 9
 • Reb 2
 • Ast 4
 • Stl 2
 • Blk 0
B2 League career RS : 114 W - 46 L

Regular season averages

 • Pts 2.6
 • Reb 0.9
 • Ast 1.4
 • Stl 0.9
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 12
 • Reb 3
 • Ast 5
 • Stl 3
 • Blk 0
B2 League career RS : 97 W - 52 L