2021-2022 stats

Nishinomiya Storks

Nishinomiya Storks roster

2021-2022 season

Swipe

Regular season averages

 • Pts 35.5
 • Reb 9.5
 • Ast 2.5
 • Stl 1
 • Blk 1

Regular season records

 • Pts 43
 • Reb 12
 • Ast 4
 • Stl 1
 • Blk 1
B2 League career RS : 0 W - 3 L

Regular season averages

 • Pts 11
 • Reb 1.5
 • Ast 2.5
 • Stl 1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 22
 • Reb 2
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 0
B2 League career RS : 0 W - 4 L

Regular season averages

 • Pts 10.5
 • Reb 8
 • Ast 1
 • Stl 1
 • Blk 1.5

Regular season records

 • Pts 12
 • Reb 9
 • Ast 2
 • Stl 1
 • Blk 2
B2 League career RS : 0 W - 4 L

Regular season averages

 • Pts 8.5
 • Reb 1
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 13
 • Reb 1
 • Ast 2
 • Stl 0
 • Blk 0
B2 League career RS : 0 W - 4 L

Regular season averages

 • Pts 7
 • Reb 3.5
 • Ast 1.5
 • Stl 0.5
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 11
 • Reb 5
 • Ast 2
 • Stl 1
 • Blk 0
B2 League career RS : 0 W - 2 L

Regular season averages

 • Pts 7
 • Reb 2
 • Ast 3
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 12
 • Reb 3
 • Ast 6
 • Stl 0
 • Blk 0
B2 League career RS : 0 W - 4 L

Regular season averages

 • Pts 6.5
 • Reb 5
 • Ast 2
 • Stl 0.5
 • Blk 0.5

Regular season records

 • Pts 11
 • Reb 5
 • Ast 2
 • Stl 1
 • Blk 1
B2 League career RS : 0 W - 2 L

Regular season averages

 • Pts 6
 • Reb 3.5
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 8
 • Reb 4
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0
B2 League career RS : 0 W - 4 L

Regular season averages

 • Pts 1.5
 • Reb 3
 • Ast 5
 • Stl 1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 3
 • Reb 3
 • Ast 7
 • Stl 2
 • Blk 0
B2 League career RS : 0 W - 4 L

Regular season averages

 • Pts 0
 • Reb 1
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 0
 • Reb 1
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0
B2 League career RS : 0 W - 4 L

Regular season averages

 • Pts 0
 • Reb 0
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 0
 • Reb 0
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0
B2 League career RS : 0 W - 3 L

Regular season averages

 • Pts 0
 • Reb 0.5
 • Ast 0
 • Stl 0.5
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 0
 • Reb 1
 • Ast 0
 • Stl 1
 • Blk 0
B2 League career RS : 4 W - 6 L

Nishinomiya Storks

Active Alumnis

Last 15 games of Nishinomiya Storks' Alumnis ...

Swipe