2022-2023 stats

Nishinomiya Storks

Nishinomiya Storks roster

2022-2023 season

Swipe

Regular season averages

 • Pts 18.1
 • Reb 6.9
 • Ast 3.8
 • Stl 1
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 29
 • Reb 19
 • Ast 8
 • Stl 3
 • Blk 1
B2 League career RS : 39 W - 21 L

Regular season averages

 • Pts 16.2
 • Reb 6.1
 • Ast 2.7
 • Stl 0.9
 • Blk 0.5

Regular season records

 • Pts 34
 • Reb 13
 • Ast 8
 • Stl 2
 • Blk 3
B2 League career RS : 78 W - 46 L

Regular season averages

 • Pts 12.8
 • Reb 9.9
 • Ast 1.6
 • Stl 0.9
 • Blk 2

Regular season records

 • Pts 23
 • Reb 19
 • Ast 5
 • Stl 3
 • Blk 6
B2 League career RS : 24 W - 27 L

Regular season averages

 • Pts 11.7
 • Reb 7.3
 • Ast 1.4
 • Stl 0.7
 • Blk 0.3

Regular season records

 • Pts 30
 • Reb 15
 • Ast 5
 • Stl 4
 • Blk 2
B2 League career RS : 24 W - 25 L

Regular season averages

 • Pts 9.2
 • Reb 1.8
 • Ast 2.3
 • Stl 0.9
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 22
 • Reb 7
 • Ast 5
 • Stl 4
 • Blk 1
B2 League career RS : 127 W - 79 L

Regular season averages

 • Pts 6.8
 • Reb 3.6
 • Ast 0.9
 • Stl 0.5
 • Blk 0.5

Regular season records

 • Pts 18
 • Reb 9
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 3
B2 League career RS : 95 W - 88 L

Regular season averages

 • Pts 6.2
 • Reb 1.7
 • Ast 1.1
 • Stl 0.6
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 23
 • Reb 6
 • Ast 3
 • Stl 3
 • Blk 1
B2 League career RS : 28 W - 27 L

Regular season averages

 • Pts 5.8
 • Reb 1.2
 • Ast 2.9
 • Stl 0.6
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 18
 • Reb 5
 • Ast 6
 • Stl 3
 • Blk 1
B2 League career RS : 131 W - 65 L

Regular season averages

 • Pts 5.7
 • Reb 1.8
 • Ast 1.4
 • Stl 0.4
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 19
 • Reb 6
 • Ast 4
 • Stl 2
 • Blk 1
B2 League career RS : 124 W - 79 L

Regular season averages

 • Pts 5.2
 • Reb 2
 • Ast 4.1
 • Stl 1
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 14
 • Reb 7
 • Ast 10
 • Stl 3
 • Blk 1
B2 League career RS : 49 W - 95 L

Regular season averages

 • Pts 2.9
 • Reb 0.6
 • Ast 2
 • Stl 0.4
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 14
 • Reb 3
 • Ast 9
 • Stl 2
 • Blk 1
B2 League career RS : 126 W - 76 L

Regular season averages

 • Pts 2.7
 • Reb 1
 • Ast 0.5
 • Stl 0.2
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 14
 • Reb 6
 • Ast 4
 • Stl 2
 • Blk 1
B2 League career RS : 34 W - 14 L

Regular season averages

 • Pts 1.7
 • Reb 0.8
 • Ast 0.7
 • Stl 0.6
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 12
 • Reb 3
 • Ast 5
 • Stl 3
 • Blk 0
B2 League career RS : 108 W - 62 L

Regular season averages

 • Pts 1
 • Reb 0.4
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 3
 • Reb 1
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0
B2 League career RS : 4 W - 1 L