2014-2015 stats

Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod roster

2014-2015 season

Swipe

Regular season averages

 • Pts 18.9
 • Reb 1.6
 • Ast 5.7
 • Stl 0.6
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 29
 • Reb 4
 • Ast 15
 • Stl 3
 • Blk 0
Euroleague career RS : 35 W - 66 L

Regular season averages

 • Pts 14.5
 • Reb 8.2
 • Ast 1.6
 • Stl 0.8
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 27
 • Reb 15
 • Ast 5
 • Stl 3
 • Blk 3
Euroleague career RS : 112 W - 64 L

Regular season averages

 • Pts 13.8
 • Reb 5.1
 • Ast 1.8
 • Stl 1.6
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 23
 • Reb 10
 • Ast 4
 • Stl 3
 • Blk 2
Euroleague career RS : 37 W - 57 L

Regular season averages

 • Pts 13
 • Reb 6.7
 • Ast 0.8
 • Stl 0.7
 • Blk 2

Regular season records

 • Pts 27
 • Reb 13
 • Ast 2
 • Stl 3
 • Blk 4
Euroleague career RS : 29 W - 52 L

Regular season averages

 • Pts 11.7
 • Reb 2.2
 • Ast 4.5
 • Stl 0.7
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 20
 • Reb 4
 • Ast 7
 • Stl 2
 • Blk 0
Euroleague career RS : 12 W - 22 L

Regular season averages

 • Pts 8.4
 • Reb 1.9
 • Ast 0.6
 • Stl 0.7
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 17
 • Reb 3
 • Ast 2
 • Stl 2
 • Blk 1
Euroleague career RS : 1 W - 6 L

Regular season averages

 • Pts 7.1
 • Reb 3.3
 • Ast 1.7
 • Stl 0.5
 • Blk 0.6

Regular season records

 • Pts 16
 • Reb 8
 • Ast 4
 • Stl 2
 • Blk 3
Euroleague career RS : 115 W - 55 L

Regular season averages

 • Pts 5.5
 • Reb 4
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0.5

Regular season records

 • Pts 6
 • Reb 4
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 1
Euroleague career RS : 4 W - 12 L

Regular season averages

 • Pts 4.9
 • Reb 2
 • Ast 0.9
 • Stl 1.1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 13
 • Reb 7
 • Ast 3
 • Stl 5
 • Blk 0
Euroleague career RS : 8 W - 15 L

Regular season averages

 • Pts 4.2
 • Reb 1.4
 • Ast 3.3
 • Stl 0.1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 14
 • Reb 4
 • Ast 8
 • Stl 1
 • Blk 0
Euroleague career RS : 38 W - 47 L

Regular season averages

 • Pts 3
 • Reb 4
 • Ast 0.5
 • Stl 1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 6
 • Reb 6
 • Ast 1
 • Stl 2
 • Blk 0
Euroleague career RS : 0 W - 2 L

Regular season averages

 • Pts 2
 • Reb 0.9
 • Ast 0.1
 • Stl 0.1
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 6
 • Reb 4
 • Ast 1
 • Stl 1
 • Blk 1
Euroleague career RS : 4 W - 12 L

Regular season averages

 • Pts 1.7
 • Reb 0.7
 • Ast 0.3
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 4
 • Reb 1
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0
Euroleague career RS : 0 W - 3 L

Regular season averages

 • Pts 1.4
 • Reb 1.1
 • Ast 0.2
 • Stl 0.1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 7
 • Reb 5
 • Ast 1
 • Stl 1
 • Blk 0
Euroleague career RS : 6 W - 13 L

Regular season averages

 • Pts 1.3
 • Reb 0.8
 • Ast 0.9
 • Stl 0.3
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 4
 • Reb 2
 • Ast 3
 • Stl 1
 • Blk 0
Euroleague career RS : 2 W - 10 L

Regular season averages

 • Pts 1.1
 • Reb 2.3
 • Ast 0.4
 • Stl 0.3
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 4
 • Reb 5
 • Ast 2
 • Stl 1
 • Blk 0
Euroleague career RS : 5 W - 6 L

Regular season averages

 • Pts 0.5
 • Reb 0.6
 • Ast 1.1
 • Stl 0.1
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 4
 • Reb 4
 • Ast 5
 • Stl 2
 • Blk 1
Euroleague career RS : 7 W - 9 L