2009-2010 stats

Gryfony Symferopil

Gryfony Symferopil roster

2009-2010 season

Swipe

Regular season averages

 • Pts 18.2
 • Reb 2.1
 • Ast 2.5
 • Stl 1.4
 • Blk 0.3

Regular season records

 • Pts 27
 • Reb 6
 • Ast 4
 • Stl 6
 • Blk 2
Superleague career RS : 0 W - 19 L

Regular season averages

 • Pts 13.3
 • Reb 1.5
 • Ast 0.9
 • Stl 1.6
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 22
 • Reb 4
 • Ast 2
 • Stl 3
 • Blk 0
Superleague career RS : 0 W - 8 L

Regular season averages

 • Pts 13
 • Reb 5
 • Ast 2
 • Stl 1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 13
 • Reb 5
 • Ast 2
 • Stl 1
 • Blk 0
Superleague career RS : 0 W - 1 L

Regular season averages

 • Pts 12.4
 • Reb 6.7
 • Ast 1.4
 • Stl 1.5
 • Blk 0.7

Regular season records

 • Pts 22
 • Reb 13
 • Ast 3
 • Stl 3
 • Blk 3
Superleague career RS : 66 W - 59 L

Regular season averages

 • Pts 12
 • Reb 4.3
 • Ast 1.4
 • Stl 1.6
 • Blk 0.5

Regular season records

 • Pts 23
 • Reb 10
 • Ast 4
 • Stl 8
 • Blk 4
Superleague career RS : 23 W - 41 L

Regular season averages

 • Pts 12
 • Reb 5.3
 • Ast 1
 • Stl 2.5
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 22
 • Reb 7
 • Ast 3
 • Stl 6
 • Blk 0
Superleague career RS : 1 W - 4 L

Regular season averages

 • Pts 11.9
 • Reb 6.2
 • Ast 1.9
 • Stl 1.7
 • Blk 0.3

Regular season records

 • Pts 19
 • Reb 10
 • Ast 9
 • Stl 4
 • Blk 1
Superleague career RS : 0 W - 12 L

Regular season averages

 • Pts 8.6
 • Reb 3.4
 • Ast 1.9
 • Stl 0.9
 • Blk 0.7

Regular season records

 • Pts 16
 • Reb 6
 • Ast 4
 • Stl 2
 • Blk 2
Superleague career RS : 12 W - 28 L

Regular season averages

 • Pts 8.4
 • Reb 3.3
 • Ast 0.4
 • Stl 0.6
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 18
 • Reb 8
 • Ast 2
 • Stl 3
 • Blk 0
Superleague career RS : 23 W - 24 L

Regular season averages

 • Pts 7.5
 • Reb 4.9
 • Ast 0.9
 • Stl 1
 • Blk 0.5

Regular season records

 • Pts 21
 • Reb 10
 • Ast 3
 • Stl 3
 • Blk 1
Superleague career RS : 11 W - 38 L

Regular season averages

 • Pts 5.9
 • Reb 2.8
 • Ast 0.2
 • Stl 0.4
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 20
 • Reb 9
 • Ast 2
 • Stl 2
 • Blk 1
Superleague career RS : 0 W - 22 L

Regular season averages

 • Pts 5.9
 • Reb 2
 • Ast 0.7
 • Stl 0.9
 • Blk 0.3

Regular season records

 • Pts 15
 • Reb 6
 • Ast 2
 • Stl 3
 • Blk 3
Superleague career RS : 175 W - 114 L

Regular season averages

 • Pts 4.1
 • Reb 1.5
 • Ast 1
 • Stl 1.3
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 10
 • Reb 7
 • Ast 4
 • Stl 6
 • Blk 1
Superleague career RS : 46 W - 69 L

Regular season averages

 • Pts 2.8
 • Reb 1.4
 • Ast 1.6
 • Stl 0.2
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 14
 • Reb 3
 • Ast 6
 • Stl 1
 • Blk 0
Superleague career RS : 0 W - 9 L

Regular season averages

 • Pts 1.9
 • Reb 0.8
 • Ast 0.4
 • Stl 0.3
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 11
 • Reb 4
 • Ast 2
 • Stl 2
 • Blk 1
Superleague career RS : 0 W - 23 L

Regular season averages

 • Pts 1.6
 • Reb 1.7
 • Ast 0.4
 • Stl 0.3
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 6
 • Reb 5
 • Ast 2
 • Stl 2
 • Blk 1
Superleague career RS : 0 W - 7 L

Regular season averages

 • Pts 1.3
 • Reb 0.6
 • Ast 1
 • Stl 0.4
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 7
 • Reb 3
 • Ast 4
 • Stl 3
 • Blk 0
Superleague career RS : 0 W - 18 L

Regular season averages

 • Pts 1.2
 • Reb 0.2
 • Ast 0.3
 • Stl 0.3
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 8
 • Reb 1
 • Ast 2
 • Stl 2
 • Blk 0
Superleague career RS : 0 W - 9 L

Regular season averages

 • Pts 1.1
 • Reb 0.7
 • Ast 0.2
 • Stl 0.1
 • Blk 0.5

Regular season records

 • Pts 8
 • Reb 2
 • Ast 1
 • Stl 1
 • Blk 2
Superleague career RS : 1 W - 11 L

Regular season averages

 • Pts 0
 • Reb 1
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 0
 • Reb 1
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0
Superleague career RS : 0 W - 1 L

Gryfony Symferopil

Active Alumnis

Last 15 games of Gryfony Symferopil' Alumnis ...

Swipe