2021-2022 stats

OKK Novi Pazar

OKK Novi Pazar roster

2021-2022 season

Swipe

Regular season averages

 • Pts 19.5
 • Reb 7.3
 • Ast 2.7
 • Stl 0.9
 • Blk 0.5

Regular season records

 • Pts 29
 • Reb 15
 • Ast 6
 • Stl 3
 • Blk 4
A League career RS : 15 W - 14 L

Regular season averages

 • Pts 17.8
 • Reb 4.3
 • Ast 6.8
 • Stl 1.3
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 34
 • Reb 10
 • Ast 12
 • Stl 3
 • Blk 2
A League career RS : 11 W - 9 L

Regular season averages

 • Pts 15.6
 • Reb 4.4
 • Ast 5.8
 • Stl 2.8
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 28
 • Reb 7
 • Ast 8
 • Stl 4
 • Blk 1
A League career RS : 2 W - 3 L

Regular season averages

 • Pts 10.2
 • Reb 4
 • Ast 1.2
 • Stl 0.9
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 21
 • Reb 8
 • Ast 5
 • Stl 2
 • Blk 1
A League career RS : 61 W - 45 L

Regular season averages

 • Pts 9.9
 • Reb 2.4
 • Ast 1.7
 • Stl 0.6
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 20
 • Reb 5
 • Ast 5
 • Stl 2
 • Blk 0
A League career RS : 29 W - 36 L

Regular season averages

 • Pts 9.6
 • Reb 3.4
 • Ast 1.9
 • Stl 1.1
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 16
 • Reb 9
 • Ast 5
 • Stl 6
 • Blk 3
A League career RS : 44 W - 52 L

Regular season averages

 • Pts 8.7
 • Reb 2.4
 • Ast 2.2
 • Stl 0.5
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 23
 • Reb 5
 • Ast 6
 • Stl 3
 • Blk 1
A League career RS : 9 W - 11 L

Regular season averages

 • Pts 7.9
 • Reb 4.8
 • Ast 1.7
 • Stl 0.5
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 19
 • Reb 10
 • Ast 5
 • Stl 2
 • Blk 2
A League career RS : 66 W - 43 L

Regular season averages

 • Pts 4.9
 • Reb 3
 • Ast 0.5
 • Stl 0.4
 • Blk 0.4

Regular season records

 • Pts 22
 • Reb 7
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 3
A League career RS : 17 W - 15 L

Regular season averages

 • Pts 4.4
 • Reb 3.4
 • Ast 0.7
 • Stl 0.4
 • Blk 0.2

Regular season records

 • Pts 22
 • Reb 9
 • Ast 3
 • Stl 3
 • Blk 2
A League career RS : 33 W - 44 L

Regular season averages

 • Pts 4
 • Reb 0.8
 • Ast 1.3
 • Stl 0.7
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 7
 • Reb 2
 • Ast 3
 • Stl 2
 • Blk 0
A League career RS : 7 W - 8 L

Regular season averages

 • Pts 2
 • Reb 1.2
 • Ast 0.1
 • Stl 0
 • Blk 0.1

Regular season records

 • Pts 12
 • Reb 4
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 1
A League career RS : 7 W - 16 L

Regular season averages

 • Pts 1.3
 • Reb 1.3
 • Ast 0.2
 • Stl 0.5
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 8
 • Reb 4
 • Ast 1
 • Stl 2
 • Blk 0
A League career RS : 8 W - 15 L

Regular season averages

 • Pts 1
 • Reb 0.3
 • Ast 0.7
 • Stl 0.3
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 2
 • Reb 1
 • Ast 1
 • Stl 1
 • Blk 0
A League career RS : 5 W - 6 L

Regular season averages

 • Pts 1
 • Reb 1.7
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 3
 • Reb 3
 • Ast 3
 • Stl 0
 • Blk 0
A League career RS : 2 W - 1 L

Regular season averages

 • Pts 0.8
 • Reb 0.3
 • Ast 0.5
 • Stl 0.1
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 6
 • Reb 2
 • Ast 1
 • Stl 1
 • Blk 0
A League career RS : 3 W - 5 L

Regular season averages

 • Pts 0.4
 • Reb 0.2
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 2
 • Reb 1
 • Ast 0
 • Stl 0
 • Blk 0
A League career RS : 4 W - 5 L

Regular season averages

 • Pts 0
 • Reb 0
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0

Regular season records

 • Pts 0
 • Reb 0
 • Ast 1
 • Stl 0
 • Blk 0
A League career RS : 1 W - 0 L

OKK Novi Pazar

Active Alumnis

Last 15 games of OKK Novi Pazar' Alumnis ...

Swipe