VTB United League basketball (VTB L.)

Schedule for 2020-2021 season

VTB United League - Day 20210116

Day Team 1 Team 2 Score
Jan 16, 2021 Nizhny Novgorod Lokomotiv Kuban 73 - 94

VTB United League - Day 20210117

VTB United League - Day 20210118

VTB United League - Day 20210123

VTB United League - Day 20210124

VTB United League - Day 20210129

VTB United League - Day 20210130

Day Team 1 Team 2 Score
Jan 31, 2021 Tsmoki-Minsk UNICS Kazan 66 - 76

VTB United League - Day 20210202

Day Team 1 Team 2 Score
Feb 2, 2021 Zenit St. Petersburg Nizhny Novgorod 78 - 73

VTB United League - Day 20210208