Ehime Orange Vikings Vs Kagawa Five Arrows

Ehime Orange Vikings logo

Ehime Orange Vikings

PLAYER MIN REB AST STL BLK PTS
Chehales Tapscott 38 16 5 0 2 43
Yoshihiko Toshino 30 1 1 1 0 15
Takaya Iju 27 1 1 1 0 12
Brian Voelkel 28 12 15 1 0 8
Tatsuhiko Toshino 22 5 0 0 1 7
Taishi Kasahara 33 1 2 2 0 6
Masamune Tate 8 1 1 0 0 3
Kanta Hayai 0 0 0 0 0 0
Riku Matsui 0 0 0 0 0 0
Elimane Pouye 4 0 0 0 0 0
Keisuke Takabatake 10 0 1 0 0 0
Kagawa Five Arrows logo

Kagawa Five Arrows

PLAYER MIN REB AST STL BLK PTS
Terrance Woodbury 40 13 11 1 0 40
Kevin Kotzur 34 15 2 0 0 21
Kanji Takahira 27 0 2 0 0 14
Mizuki Abe 20 0 1 1 0 10
Takuro Tsukuba 26 4 2 2 0 7
Takayuki Kodama 32 4 2 1 0 7
Kouki Fujioka 7 0 0 0 0 2
Yukijiro Yashiro 8 1 2 0 0 0
Motoshi Shimada 6 0 0 0 1 0
Tomoya Ishikawa 0 0 0 0 0 0
Seiya Ohashi 0 0 0 0 0 0