Ehime Orange Vikings Vs Pass lab Yamagata Wyverns

Ehime Orange Vikings logo

Ehime Orange Vikings

PLAYER MIN REB AST STL BLK PTS
Chehales Tapscott 38 11 11 2 3 40
Yoshihiko Toshino 20 1 2 0 0 15
Keisuke Takabatake 22 3 1 1 0 9
Tatsuhiko Toshino 19 0 1 2 0 9
Christopher Brady 30 12 5 1 2 8
Masamune Tate 17 1 2 1 0 8
Taishi Kasahara 28 3 2 0 0 5
Riku Matsui 2 1 0 0 0 3
Takaya Iju 16 2 1 1 0 3
Elimane Pouye 6 3 0 0 0 0
Kanta Hayai 2 1 0 0 0 0
Pass lab Yamagata Wyverns logo

Pass lab Yamagata Wyverns

PLAYER MIN REB AST STL BLK PTS
Stephen Hurt 32 11 2 0 0 15
Mitsutaka Izawa 30 4 1 0 1 13
Hiroki Furuhashi 15 2 3 1 0 11
Torian Graham 24 5 2 2 0 9
Yoshifumi Nakajima 27 1 4 0 0 8
Seiji Kouno 25 0 2 0 0 7
Ryota Iwata 13 0 1 1 0 4
Masahiro Okamoto 14 1 1 1 0 3
Yusuke Sekido 11 1 1 0 0 2
Yasuhiko Wada 6 2 1 0 0 0
Hikaru Akiyama 2 0 0 0 0 0