Kagawa Five Arrows Vs Sendai 89ers

Kagawa Five Arrows logo

Kagawa Five Arrows

PLAYER MIN REB AST STL BLK PTS
Kevin Kotzur 50 22 7 1 0 29
Terrance Woodbury 34 10 3 2 0 27
Takayuki Kodama 32 5 2 4 0 13
Kanji Takahira 38 0 0 0 1 11
Takuro Tsukuba 25 1 1 1 0 8
Mizuki Abe 33 1 2 0 0 4
Yukijiro Yashiro 13 0 4 0 0 2
Kouki Fujioka 24 1 0 0 0 0
Sendai 89ers logo

Sendai 89ers

PLAYER MIN REB AST STL BLK PTS
Daniel Miller 50 19 8 3 5 30
Keita Sawabe 28 2 7 0 0 23
Masaharu Kataoka 43 4 2 0 0 13
Jerome Tillman 37 9 1 0 0 13
Taisei Shirato 39 5 0 1 1 7
Takeshi Shingo 30 2 6 0 0 5
Shota Abe 15 0 0 0 0 4
Hiroki Usui 8 0 1 1 0 2