Ehime Orange Vikings Vs Tokyo Excellence

Ehime Orange Vikings logo

Ehime Orange Vikings

PLAYER MIN REB AST STL BLK PTS
Chehales Tapscott 37 15 5 7 1 25
Keisuke Takabatake 29 6 2 1 0 13
Christopher Brady 37 8 1 3 2 12
Taishi Kasahara 32 5 8 3 0 9
Masamune Tate 14 1 0 0 0 8
Tatsuhiko Toshino 30 3 7 2 0 7
Takaya Iju 15 1 3 0 0 6
Kanta Hayai 3 0 0 0 0 2
Elimane Pouye 3 1 0 0 0 0
Tokyo Excellence logo

Tokyo Excellence

PLAYER MIN REB AST STL BLK PTS
Jordan Faison 34 13 1 2 5 26
Ryan Stephan 33 17 1 1 0 19
Satoshi Miyata 26 0 0 4 0 10
Dan Taguchi 23 3 0 1 0 9
Hironori Higuchi 12 1 1 0 0 4
Kenji Nagasawa 28 2 5 1 0 0
Aiki Tanno 12 2 2 0 0 0
Daiki Uematsu 7 0 0 0 0 0
Yutaka Saito 12 3 1 1 0 0
Ryo Hasegawa 1 0 0 0 0 0
Takashi Sano 11 1 0 0 0 0