Chiba Jets Vs Nagoya DD

Chiba Jets logo

Chiba Jets

PLAYER MIN REB AST STL BLK PTS
Josh Duncan 19 8 0 1 0 18
Michael Parker 36 11 3 0 0 16
Nick Mayo 24 4 1 1 0 15
Yuki Togashi 25 2 6 3 0 15
Shigehiro Taguchi 27 3 1 0 1 13
Ruymo Ono 17 2 2 1 0 8
Fumio Nishimura 18 0 6 1 0 2
Yoshiaki Fujinaga 14 1 1 0 0 0
Kevin Hareyama 4 0 0 0 0 0
Koh Flippin 15 1 2 0 0 0
Nagoya DD logo

Nagoya DD

PLAYER MIN REB AST STL BLK PTS
Jamel Mclean 38 16 0 3 0 14
Toshihiro Nakatsuka 19 0 0 1 0 14
Takaya Sasayama 25 3 9 0 0 13
Justin Burrell 23 5 1 1 0 13
Ryota Kobayashi 16 1 2 0 0 7
Makoto Kinoshita 11 0 1 0 0 7
Shuto Ando 24 0 2 0 0 7
Taito Nakahigashi 25 3 2 1 0 4
Manato Kikuchi 14 3 2 1 1 2
Harimoto Tenketsu 5 1 0 0 0 2

Basketball news

Articles related to this game