Shiga Lakestars Vs Miyazaki Shining Suns

Shiga Lakestars logo

Shiga Lakestars

PLAYER MIN REB AST STL BLK PTS
Mike Marshall 27 11 7 6 3 25
Lamar Rice 24 4 0 1 0 15
Yu Okada 18 0 3 1 0 13
Takamichi Fujiwara 23 1 0 1 0 12
Gary Hamilton 24 13 8 2 0 10
Masashi Joho 21 4 4 2 0 10
Daiki Terashita 14 1 2 1 0 7
Ray Schafer 8 3 1 0 0 6
Ryuichi Horikawa 13 4 1 0 0 5
Hirotaka Sato 7 2 1 0 0 2
Shinya Ogawa 16 0 3 0 0 2
Miyazaki Shining Suns logo

Miyazaki Shining Suns

PLAYER MIN REB AST STL BLK PTS
Brandon Cole 37 13 4 1 0 28
Taishiro Shimizu 33 2 3 4 0 23
Daisuke Takaoka 22 2 1 2 0 9
Yuta Kojima 38 6 5 1 1 7
Takuro Ito 28 2 3 3 1 5
Oishi Shinnosuke 13 1 1 0 0 5
Masashi Takahashi 20 5 1 2 0 2
Tsukino Masato 2 0 0 0 0 0
Hiroki Fujita 2 0 0 0 0 0